Generelt

16.05.2023Versjon 0.2

Generelt 

Alle traumatiske amputasjoner skal henvises til AFMR Nordås for videre spesialisert rehabilitering (F7, sekundær henvisning, AFMR-HBE, seksjon: traumatologi-HBE). Henvisning bør sendes tidlig i forløpet (innen dager etter skade/innkomst HUS).