Analyser

Bordetella pertussis (kikhoste) toksin IgG

  Sendeprøve: St.Olavs Hospital
10.05.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om luftveisinfeksjon med Bordetella pertussis (kikhoste) med mer enn 2 ukers sykehistorie.

Antistoffnivået er ikke egnet til å vurdere immunitet mot kikhoste.

Analysevalg ved mistenkt kikhoste er avhengig av sykdomsvarighet:

< 2 uker: Bordetella pertussis (kikhoste) DNA

2 - 4 uker: Bordetella pertussis (kikhoste) DNA og Bordetella pertussis (kikhoste) toksin IgG

> 4 uker: Bordetella pertussis (kikhoste) toksin IgG

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Husk å angi sykdomsvarighet og vaksinestatus.

Undersøkelsesprinsipp 

Serologi

Utførende laboratorium 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi, St.Olavs hospital

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist / Ikke påvist)

Svartid 

2-4 virkedager etter mottak på laboratoriet.

Tolkning 

Kikhostetoksin IgG påvises etter ca. 2-4 uker symptomvarighet.

Positivt resultat tolkes utifra opplysninger om aktuelle eller nylige kikhostesymptomer, tidligere sykdom og vaksinasjon.

Merknader 

Kikhoste er en nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.