Generelt

21.12.2022Versjon 1.1

Generelt 

Rehabilitering skal foregå parallelt med akuttbehandling og startes opp umiddelbart etter skade/sykdom.

 

Tidlige rehabiliteringstiltak i intensivavdeling eller annen klinisk avdeling skal fokuserer på forebygging av komplikasjoner samt legge best mulig til rette for funksjonsgjenvinning de nærmeste dagene og ukene etter skade/sykdom.

Dette kapittelet dekker sentrale, tidlige rehabiliteringstiltak som vil være viktig å ivareta hos alle hardt skadde traumepasienter.

 

En må heller ikke glemme normale psykiske reaksjoner etter alvorlig fysisk skade.

 

Link til pasient/pårørendebrosjyre om normale reaksjoner etter alvorlig skade: Traumemanual (HUS) (metodebok.no)

Psykiske reaksjoner ved alvorlig fysisk skade - Helsebiblioteket

Tidlige rehabiliteringstiltak 

-Tidlig mobilisering ved pleiepersonell og terapeuter.

-Smertelindring, og plan for nedtrapping av smertestillende.

-Forebygging av komplikasjoner:

  • Obstipasjon
  • Pneumoni
  • UVI
  • Trykksår
  • Ødemer og kontrakturer
  • Blodpropp
  • Forebygge dehydrering og vekttap

-Adekvat balanse mellom aktivitet og hvile med vekt på etablering av god døgnrytme og skjerming av stimuli ved behov.