Scalpblokkade

17.04.2023Versjon 0.1Forfatter: Nareshkumar Pathmanathan, Frode KristensenGodkjent av: frode kristensenGodkjent dato: 2023-03-17

Indikasjoner 

Både standard og våken craniotomi til pasienter > 12 år og >40 Kg (etter avtale med nevrokirurg) Trenger vanligvis ikke til biopsi, coiling, VP-shunt, ventrikulostomi, SDH og SAH. Ved vestibularisschwannom settes kun bakre blokkade (pkt 4 og 5)

Behandling 

Utstyr:

2 kanyler, 1 blå og en stimuplex til ultralyd

20ml sprøyte Ropivakain 7,5 mg/ml

Vaskesett med tupfere

Klorhexidin 5mg/ml

Sterile hansker

UL apparat dersom bakre skallegropblokkade

Arbeidsbord.

Medikament:

Ropivacain 7,5mg/ml i 20ml sprøyte. Husk maksdose 3,5 mg/kg.

Beskrivelse av prosedyre:

5 stikksteder benyttes for 6 nerver. Se bilde. Ved midtlinjesnitt aktuelt med begge sider. (Bedøv i så fall en side av gangen.) Aspirer før injeksjon. Benytt ultralyd til pkt 3,4,5.

 

  1. Nervus supraorbitalis og nervus supratrochlearis. Palper foramen supraorbitalis, innstikk 0,5 cm kranialt for foramen og sett 3ml. Reposisjoner nålen 1cm medialt og sett 2 ml.
  2. Nervus zygomaticotemporalis. Palper laterale orbitakant, følg 1-2 cm posterieort til os zygomaticus. Avanser nål gjennom fascia temporalis( kan kjenne LOR eller klikk) Sett 2 ml
  3. Nervus auriculotemporalis. Palper arteria temporalis superior 1cm kranialt og 1 cm anteriort for tragus. Stikk posteriort for arterien, Klikk eller LOR kan merkes, sett 2 ml under og 1 ml over fascie. (NB kan gi fascialis parese)
  4. Nervus occipitalis major. Palper arteria occipitalis midt mellom mastoid og protuberantia occipitalis. Innstikk posteriort for arterie. Sett 5 ml.
  5. Nervus occipitalis minor. Fra innstikk 4 gå 2,5 cm i linje mot tragus. Sett 5ml.

Komplikasjoner 

Kontraindikasjoner:

Anafylaksi ved amidetype lokalanestetika. Ved bruk av flere lokalanestetika samtidig må man regne med additiv effekt og dose bør reduseres.

Overdosering:

Se metodebok, Sikre luftvei, gi intralipid 1,5 ml/kg over 2-3 min.