Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Parasitter mikroskopi (blod)

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
05.06.2023Versjon 1.1Forfatter: Lumnije Dedi

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om infeksjon med blodbårne parasitter, blant annet:

  • Afrikansk trypanosomiasis (T. gambiense/ T. rhodesiense )
  • Amerikansk trypanosomiasis (T.cruzi )
  • Filariasis (Wuchereria bancrofti, Loa loa, Brugia malayi, Dracunculus medinensis )
  • Babesiose (B. divergens, B. microti )

Prøvemateriale 

Lufttørket preparat på objektglass.

Eventuelt biopsimateriale i steril beholder tilsatt noe sterilt saltvann.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, bruk papirrekvisisjon.

 

Opplys om reiseanamnese!

Prøvetaking og behandling 

  • Utstrykspreparat på objektglass merket med pasientens navn og fødselsnummer fra materiale som ønskes undersøkt (benmarg, biopsier fra indre organer, hudlesjoner, lymfeknuter, tykk dråpe og/eller blodutstryk)
  • Preparatet på objektglass bør lufttørkes, og legges deretter i transporthylse og sendes raskest mulig
  • Biopsimateriale oppbevares kjølig før forsendelsen og sendes raskest mulig i romtemperatur

Oppbevaring og forsendelse 

Preparatet oppbevares i romtemperatur og sendes laboratoriet raskest mulig.

Undersøkelsesprinsipp 

Mikroskopi av preparatet (utstryk fra prøvemateriale, tykk eller tynn blodråpe) etter Giemsa-farging.

Utførende laboratorium 

Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål.

Svar 

Påvist/Ikke påvist

Svartid 

1-2 dager.

Tolkning 

Påvisning av parasitter ved mikroskopi er diagnostisk.

Ved usikkert/inkonklusivt resultat kan prøven sendes videre til referanselaboratorium etter avtale med rekvirent. Se også Sendeprøver (eksterne laboratorier).

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert.