Anestesi til øyekirurgi

16.01.2023Versjon 1.1Forfatter: Nora Zergi, Elin Bjørnestad

Generelt 

  • Alltid anestesilege tilstede på øyeavdelingen under innledning og avslutning av anestesi.
  • Ved anestesi til voksne ASA III-IV skal anestesilege være tilstede på øyeavdelingen under hele anestesien.
  • Ved anestesi til barn < 3 år skal spesialist i anestesi være tilstede på øyeavdelingen under hele anestesien. Forøvrig vises til prosedyren Barneanestesi – generelt
  • Ved anestesi til barn < 18 år ASA III-IV skal spesialist i anestesi være tilstede på øyeavdelingen under hele anestesien.

 

Øyelege signerer operasjonsrekvisisjonen i Orbit senest kl 12 dagen før elektivt inngrep. Øyelege markerer i Orbit om inngrepet planlegges gjennomført dagkirurgisk. Pasienter til anestesi prepol settes opp i timebok "ØYEINLHUS". Senest dagen før planlagt inngrep skal alle elektive pasienter ha anestesi previsitt. Etter anestesi previsitt gir anestesilege beskjed til operasjonskoordinator (9-8860) dersom pasienten likevel ikke egner seg for dagkirurgi.

Premedikasjon ved behov 

Barn

  • lidokain/prilokain krem/plaster til barn > 3 mnd
  • klonidin "Catapressan" mixt 3-4 µg/kg (maks 150 ug) 1-2 timer preoperativt eller midazolam mixt/rektalt 0,4–0,5 mg/kg (max 12 mg) 30 min preoperativt. Ved forventet uro postoperativt kan klonidin i stedet gis iv peroperativt 30 min før oppvåkning: 1,5 µg/kg (langsom injeksjon over 10 min).

Voksne

  • oxazepam po 10-50mg po

Dersom pasienten får sederende premedikasjon på sengepost morgenen operasjonsdagen, må pasienten følges til operasjonsavdelingen av sykepleier.

Anestesi 

Preformert tube. TCI/TIVA. Gassanestesi på medisinsk indikasjon. Unngå lystgass ved amotio eller penetrerende øyeskader. Muskelrelaksantia til intubasjon om nødvendig, ellers etter avtale med kirurg. Suksametonium kan forverre øyeskader.

Tampong: Se prosedyre for det enkelte inngrep.

Øyekirurgi er oftest mikrokirurgi. Det er derfor viktig at pasient og operasjonsbord er i absolutt ro under operasjonen.

Øyeoperasjoner er assosiert med okulokardial refleks som delvis kan forebygges med tilstrekkelig dyp anestesi.

Symptomer/funn: Bradykardi, VES, sinus arrest eller ventrikkelflimmer.

Profylakse: Evt. atropin preoperativt.

Behandling: Stopp kirurgien til arytmi er opphørt. Øk event anestesidybden. Vurder arytmibehandling.