Analyser

EHEC undersøkelse

11.04.2024Versjon 1.3

Indikasjon for prøvetaking 

Undersøkelse av EHEC er aktuelt ved følgende kliniske problemstillinger:

 • Prøver hvor det på remissen er opplysninger om blodig avføring, eller der prøven er synlig blodig
 • Alle barn med diaré under skolealder (<7 år)
 • Ved spørsmål om EHEC
 • Pasienter med mistenkt hemolytisk uremisk syndrom (HUS)

 

Annen viktig klinisk informasjon er reiseanamnese og evt epidemiologisk forbindelse til kjent utbrudd av EHEC.

Prøvemateriale 

Prøvetaking og behandling 

Fæcesprøve eller rektalprøve med synlig fæces i flytende Cary Blair transportmedium.

Oppbevaring og forsendelse 

 • Fæcesprøven sendes raskest mulig til laboratoriet.
 • Sendes i romtemperatur.
 • Prøverør må sendes i transporthylse av slagfast plast.

Undersøkelsesprinsipp 

Aktuelle undersøkelsesmetoder (varierer mellom laboratorier):

 • Dyrkning på selektive medier
 • Genteknologisk påvisning av toksin-gen.

Svartid 

 • Negative prøver: Vanligvis 2-3 dager.
 • Positive prøver: Vanligvis 3-5 dager.

Tolkning 

Ved påvist EHEC vil man i prøvesvaret skille mellom HUS-assosiert EHEC og lavvirulent EHEC. For ytterligere informasjon og retningslinjer for smitteverntiltak se eget dokument hos Folkehelseinstitutet: Oppfølging av EHEC og HUS.

Merknader 

Funn av EHEC nominativt meldepliktig.

 

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.

Nyttige lenker