Analyser

Anti-streptolysin (AST; Gr. A streptokokk-serologi)

11.06.2024Versjon 0.3

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om følgetilstander etter streptokokkinfeksjon.
  • Klinisk mistenkte invasive streptokokkinfeksjoner med negativt dyrkningsresultat
  • Anti-streptolysin når et maksimum 3-4 uker etter aktuell streptokokkinfeksjon og blir vanligvis negativ igjen etter 3-4 måneder. Kan være negativ ved streptokokkinfeksjon i hud
  • Rekvireres sammen med Anti-Dnase B (Gr. A streptokokk-serologi)

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Husk å angi sykdomsvarighet og klinisk bilde

Undersøkelsesprinsipp 

Serologi

Utførende laboratorium 

Molde

Svar 

Nivå av antistoff.

Svartid 

1-8 virkedager.

 

Ved behov for raskere svar på innlagte pasienter kan vakthavende mikrobiolog kontaktes

Tolkning 

Svar må ses i sammenheng med klinikk og lengde på sykehistorien. Høye nivå kan vedvare lenge etter infeksjon.