Antibiotikabehandling av vanlige tilstander

15.05.2024Versjon 1.1

Pneumoni oppstått utenfor sykehus 

Empirisk standardregime

Benzylpenicillin iv 1,2 g x 4

 

Overgang til peroral behandling så snart klinisk tilstand tillater det

  • Fenoksymetylpenicillin po 1 g x 4 eller
  • Amoksicillin po 500 mg x 3.

 

Behandlingsvarighet 5-7 dager.

Pneumoni oppstått i sykehus 

Symtomdebut ≥ 3 dager etter innleggelse

Standardregime

  • Benzylpenicillin iv 1,2 g x 4 i 8 dager
  • + Gentamicin iv 5-7 mg/kg x 1

 

Alternative regimer

  • Cefuroksim iv 1,5 g x 3 i 8 dager eller
  • Cefotaksim iv 2 g x 3 i 8 dager

Akutt ukomplisert nedre urinveisinfeksjon (UVI/cystitt) 

Standardregimer

Pivmecillinam po 200 mg x 3 i 3 døgn for kvinner, 7-10 dager for menn.

 

Alternative regimer

  • Nitrofurantoin po 50 mg x 3 i 3-5 døgn.
  • Trimetoprim/sulfametoksazol po 2 tabletter x 2 i 7-10 dager.

Referanser