ICD-10 koder

24.02.2019Versjon 1.2

CNS sykdom 

Bevissthetstap

R40.0

Kramper (uspes)

R25.2

Kramper (epilepsi)

G40.9

Kramper (eklampsi)

O15

Status epileptikus

G41

Delirium (alkohol)

F10

Delirium (annet)

F05.8

Para/tetraplegi

G82

Brudd på skallebasis

S02.1

Commotio

S06.0

Kontusjon

S06.2

Epiduralblødning

S06.4

Sp. subarachnoidalblødn

I60

Tr. subarachnoidalblødn

S06.6

Tumor cerebri

C71

Spontan hjerneblødning

I61

Hjerneinfarkt

I63

Meningitt (ikke meningo.)

G00

Meningokokk meningitt

A39.0

Polyradiculitt (GBS)

G61.0

Spinal muskelatrofi

G12

Myastenia gravis

G70

Opphevet intrakran. sirk

G93.5

Organdonor

Z52.9

Hydrocephalus

G94

Hjerneødem (traumatisk)

S06.1

Hjerneødem (annet)

G93.6

Intensivnevropati (CIP)

G62.8

Multippel sklerose

G35

Intrakraniell abcess

G06.1

Drenasje CSF

AAF02

Respirasjonsorganer 

Obstruktiv lungesykd.

J44

Stridor

R06.1

Fremmedlegeme luftv

T17

Resp.svikt (akutt)

J96

Resp.svikt (postop thorax)

J95.1

Resp.svikt (postop annen)

J95.2

Lungestuvning/ødem

J81

Pleuraeffusjon (sekundær)

J91

Empyem (uten fistel)

J86.9

Pneumoni, Strept. pneum

J13

Pneumoni, Hemofilus

J14

Pneumoni, Klebsiella

J15.0

Pneumoni, Pseudomonas

J15.1

Pneumoni, Staphylokokk

J15.2

Pneumoni, Strept. gr. B

J15.3

Pneumoni, Strept. andre

J15.4

Pneumoni, E. coli

J15.5

Pneumoni, andre g.- bakt

J15.6

Pneumoni, Mycoplasma

J15.7

Pneumoni (viral)

J12.9

Pneumoni (uspesifisert)

J15.9

Influensa pneumoni (spes)

J10.0

Thoraxskade (indre)

S25

Thoraxskade (ytre)

S22

Pneumothorax (spontan)

J93.1

Pneumothorax (traume)

S27

Lungekontusjon

S27.3

ARDS

J80

Atelektase

J98.1

Aspirasjon med pneumoni

J69.0

Laryngitt/Epiglotitt

J05.0/1

Tracheobrochiolitt

J21

Astma (akutt alvorlig)

J46

Sirkulasjonsorganer 

Angina pectoris

I20

Infarctus cordis (1x og 2x)

I21-I22

Dyp venetrombose

I80

Lungeemboli

I26

SVT

I48

Arrytmi

I49

Sirkulasjonssvikt

I50.9

Sirkulasjonsstans

I46

Endocarditt

I33.0

Hjerteskade

S26

Kardiogent sjokk

R57.0

Aortaaneurisme, buk

I71.4

Aortaaneurisme, thorax

I71.2

Aortadisseksjon (ruptur)

I71.0

Bukorganer 

Akutt pankreatitt

K85

GI blødning (hematemese)

K92.0

GI blødning (melena)

K92.1

Abd.traume

S36

Peritonitt/abcess

K65

Ileus

K56

Tarmperforasjon

K63.1

Akutt/subakutt leversvikt

K72

Alkoholisk leversykdom

K70.4

Toksisk leversykdom

K71.1

Kronisk hepatitt

K73.9

Leverabcess

K75.0

Milt/leverblødning

S36.0/1

Øsofagusperforasjon

K22.3

Tarmischemi

K55.0

Abdominal kompartment

K92.8

Ogilvies syndrom

K59.3

Åpen buk

JAH30

Nyre og urinveier 

Akutt nyresvikt (postop.)

N99.0

Akutt nyresvikt (andre)

N17

Kronisk nyresvikt

N18

Urosepsis

A41

Cystitt/pyelonefritt

N30/N39.0

Nyresvikt v/ knusning

T79.5

Endokrine organ 

Diabetes mellitus I

E10

Diabetes mellitus II

E11

Hypoglykemisk koma

E10.0

Medfødt met. sykdom

E70-90

Væske og el.lytt forst.

E86/87

Metabolsk acidose

E87.2

Diab.mel. m/ketoacidose

E10.1

Fedme

E66

Underernæring (mod)

E44

Underernæring (alv)

E43

Bloddannende organ 

HIV positiv

B20

Neutropeni

D70

Trombocytopeni

D69

Tumor/lyfom/leukemi

C81-96

DIC

D65

Muskel, skjelett mm 

Multiple frakturer

T02

Bekkenfraktur

S32

Femurfraktur

S72

Ansiktsskade

S07.0

Brudd i underkjeve

S02.6

Columnafraktur cerv +utf

S14

Columnafraktur.cerv –utf

S12

Columnafraktur th/lumb +

S22/32

Columnafraktur th/lumb –

S32

Stort bløtdelstraume

T04

Nekrotiserende faceitt

M72.6

Andre spesifikke myopatier

 

(Critical illness myopathy)

G72.8

Andre spesifikke polyneurop

 

(Critical illness polynevrop)

G62.8

Traumatisk iskemi muskel

T79.6

Rhabdomyolyse

M62.8

Multiple organaffeksjoner 

Sepsis

R65.1

Septisk sjokk

R57.2

Anafylaksi

T88.6

Sepsis (uspesifisert bakt)

A41.9

Sepsis, Strept. gruppe A

A40.0

Sepsis, Strept. pneum.

A40.3

Sepsis, meningokokker

A39.2

Sepsis, gule Staph.

A41.0

Sepsis, hvite Staph.

A.41.1

Sepsis, Hemofilus Infl.

A.41.3

Sepsis, andre g-bakterier

A41.5

Sepsis, anaerobe bakterier

A41.4

Sepsis, Clostridum (gass)

A48

Multitraume

T06-07

Syst. candidiasis

B37.7

Sesonginfluensa (identifisert)

J10

SI med pneumoni

J10.0

Diverse 

Hypothermi

T68

Hyperthermi

T67

Nærdrukning

T75.1

Anestesikomplikasjon

T88

Hyponatremi

E871

Kirurgisk komplikasjon

T81.2-9

Postoperativ blødning

T81.0

Postop. overvåking int.

Z04.9

Preeklampsi/eklampsi

O14

Intox UNS

T4n

Strangulasjon

T71

Dykkersyke

T70

Sjokk under/etter inngrep

T81.1

Toxisk virkning av CO

T58