Dermatomer, myotomer og osteotomer

29.11.2023Versjon 0.3Forfatter: Elin Strandenes

innervasjon o ex: hud, myo- og osteotomer 

Osteotomer o ex 

Hudinnervasjon underex 

Osteotomer u ex 

Myotomer u ex