Dermatomer, myotomer og osteotomer

12.08.2022Versjon 0.2Forfatter: Elin Strandenes

innervasjon o ex: hud, myo- og osteotomer 

Hudinnervasjon underex 

Osteotomer u ex 

Myotomer u ex