Ulnardeviasjon

15.09.2023Versjon 0.4Forfatter: Adrian W. GranGodkjent av: Lars Bjune

Generelt 

Aktuell pasientgruppe: Pasienter med smerter og hevelser i MCP-ledd og /eller begynnende feilstillinger ( subluksasjon og ulnardrift) som lar seg korrigere. Dette vil som oftest gjelde pasienter med revmatoid artritt.

Handlinger 

Kontroller først om fingrene korrigeres ved å gi støtte under MCP-leddene. Dersom pasienten klarer å opprettholde denne stillingen, er de kollaterale ligamenter «intakte» og kan en ortose være hensiktsmessig. Dersom dette ikke lar seg gjøre, kan en ortose evt. ha som hensikt å forhindre tilstivning i ulnardeviert/flektert stilling.

 

Avdelingen har tre forskjellige ortoser som bør vurderes ved aktuell problemstilling:

 1. Hvileskinne - natt
 2. Håndleddsmansjett med ekstra støtte i Orfit.
 3. Korrigerende ortose fra Camp (Selection Ulnar deviation)

 

 

Fremgangmåte ved tillaging:

Hvileskinne:

 • Følg instruksjonen til ”Hvileortose” men bruk materialet Orfit Maxiperforert 2,0mm.
 • Ortosen skal fores med velour,- se egen prosedyre for dette.
 • Ortosen skal fortrinnsvis brukes om natten, men kan også brukes under hvile på dagtid.

 

 

Håndleddsmansjett med ekstra Orfit-støtte:

 • Ta utgangspunkt i egnet håndleddsmansjett for pasienten (Selection), og bruk ferdig laget modell som støtte under tillagingen.
 • Ta mål av pasienten med mansjetten på: Fra volarsiden av 2.MCP-ledd, mot 5.finger og til lukningen dorsalt på håndryggen.
 • Ta mansjetten av pasienten.
 • Tegn av et rektangel på materialet: Den målte lengden, med bredde ca 4 cm på den ene siden og ca 2,5 på den andre. Orfitmaterialet skal kunne festes godt på mansjetten og gi god støtte under MCP-leddene, og således dekke disse fram til falangene.
 • Orfitbiten kles med velour, festes deretter på mansjetten som legges på pasientens hånd.
 • NB: Må gi god støtte under MCP-leddene.
 • Mansjetten brukes som en vanlig arbeidsmansjett.

 

Korrigerende ortose fra Camp:

 • Denne kan evt brukes på dagtid i kombinasjon med nattortose.

 

I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å bruke en Selection håndleddsmansjett i kombinasjon med "fingerlift"

Prognose  

En ortose vil ikke kunne behandle/bedre en ulnar feilstilling. Hensikten vil derfor være å forsinke en utvikling av feilstillingen, evt bedre håndfunksjonen når en dagortose brukes og lindre evt.smerter som skyldes feilstillingen.