Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Epstein-Barr virus DNA

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
  Sendeprøve: Sendes OUS Rikshospitalet. Tekst hentet fra Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk mikrobiologi
05.12.2023Versjon 1.1

Indikasjon for prøvetaking 

  • Alvorlige former for EBV infeksjon
  • Reaktivering av EBV hos immunsupprimerte

Prøvemateriale 

 

For EBV kvantitering i EDTA plasma på Ahus; se Epstein-Barr virus DNA kvantitering

 

For EDTA-fullblod og spinalvæske ved Rikshospitalet, se: Epstein-Barr virus DNA kvantitering.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativt påvisning av Epstein-Barr virus DNA ved hjelp av santids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Svar 

Påvist / Ikke påvist

Akkreditert