EDTA-rør

15.03.2021Versjon 0.1

Beskrivelse 

EDTA-rør, lilla og sort kork (Vacuette 4 ml og 6 ml)
EDTA-rør, lilla og sort kork (Vacuette 4 ml og 6 ml) •6 ml EDTA-rør (bakerst på bildet) benyttes kun til svangerskapsanalyser (blodbanken).

•4 ml EDTA-rør (foran på bildet) benyttes til andre analyser som feks enkel/utvidet hematologi, HBA1c.
•6 ml EDTA-rør (bakerst på bildet) benyttes kun til svangerskapsanalyser (blodbanken). •4 ml EDTA-rør (foran på bildet) benyttes til andre analyser som feks enkel/utvidet hematologi, HBA1c.

Bruksområde 

EDTA-rør benyttes til analysering av EDTA-blod, fortrinnsvis hematologiske og immunhematologiske undersøkelser i fullblod. Se informasjon for den enkelte analyse.

 

  • 6 ml EDTA-rør benyttes kun til svangerskapsanalyser (blodbanken).
  • 4 ml EDTA-rør benyttes til andre analyser som feks enkel/utvidet hematologi, HBA1c.

 

EDTA røret er sprayet innvendig med EDTA (EthyleneDiamineTetraacetic Acid) som binder kalsium slik at blodet ikke koagulerer i røret. Det er derfor viktig at røret vendes forsiktig ned og opp igjen 8-10 ganger umiddelbart etter at det er fylt, slikt at EDTA og blod blandes godt.

 

EDTA-rør kan evt. sentrifugeres for å få EDTA-plasma dersom gelrør ikke anbefales eller dersom man ikke har  EDTA-rør med gel (plasmarør).  

For å få EDTA-plasma må i så fall røret sentrifugeres og plasma overføres til Plastrør uten tilsetning

Oppbevaring og holdbarhet 

Vakuumrør skal oppbevares ved 4 – 25 °C (før bruk). Rør som blir utsatt for temperaturer over eller under dette skal forkastes. 

 

Alle vakuumrør er merket med holdbarhetsdato. Rør utgått på dato bør ikke benyttes fordi gamle rør vil miste vakuum. Dette kan gi feil fortynning av prøve/antikoagulant og dermed feil analyseresultat.

 

EDTA-blod kan oppbevares enten i romtemperatur eller kjølig. Se informasjon om holdbarhet for den enkelte analyse.

Plasma oppbevares kjølig etter sentrifugering. Se informasjon om holdbarhet for den enkelte analyse.