Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Antibiotikaresistens Enterococcus faecalis

16.05.2023Versjon 1.0Forfatter: Marius HoltetGodkjent av: Marius HoltetGodkjent dato: 2023-05-16

2020 

​​

2019 

* Effekten av trimetoprim er avhengig av folsyrekonsentrasjonen i urinen til den enkelte pasient, og det er derfor ikke mulig å forutsi klinisk effekt selv om isolatet ikke karakteriseres som «R». I 2019 var 80% (n = 277) av isolatene uten resistensmekanismer for trimetoprim, 20 % (n = 71) fikk påvist resistensmekanisme og ble karakterisert som R.

* Effekten av trimetoprim og trimetoprim-sulfametoksazol er avhengig av folsyrekonsentrasjonen i urinen til den enkelte pasient, og det er derfor ikke mulig å forutsi klinisk effekt selv om isolatet ikke karakteriseres som «R». I 2019 var 58 % (n = 55) av isolatene uten resistensmekanismer for trimetoprim, 42 % (n = 40) fikk påvist resistensmekanisme og ble karakterisert som R.

* Effekten av trimetoprim er avhengig av folsyrekonsentrasjonen i urinen til den enkelte pasient, og det er derfor ikke mulig å forutsi klinisk effekt selv om isolatet ikke karakteriseres som «R». I 2019 var 84 % (n = 198) av isolatene uten resistensmekanismer for trimetoprim, 16 % (n = 38) fikk påvist resistensmekanisme og ble karakterisert som R.

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

Kommentaer: Genta-høy(høygradig Gentamycinresistens) er ikke undersøkt ved Ullevål

 

 

 

​ ​​​Kommentar: Trimetoprim ikke undersøkt ved Rikshospitalet.

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

Kommentar: For Ullevål og Primærhelsetjenesten kan samme mikrobe være talt med flere ganger i løpet samme måned.

Det er ikke undersøkt for Trimetoprim ved Rikshospitalet.

 

 

 

2013 

 

 

 

 

Kommentar: For Ullevål og Primærhelsetjenesten kan samme mikrobe være talt med flere ganger i løpet samme måned.

*Det er ikke undersøkt for Trimetoprim ved Rikshospitalet.