Keisersnitt i generell anestesi

27.12.2022Versjon 1.17Forfatter: Gjertrud Hustad

Indikasjon 

Dersom regionalanestesi er kontraindisert eller ikke kan gjennomføres innen tidsfristen.

Forberedelse før anestesistart 

 • Tilkall spesialist i anestesi.
 • Na-citrat 20-30 ml p.o
 • SaO2, EKG, BT
 • To venefloner (1,3 mm)
 • Varm Ringer acetat infusjon skal være etablert.
 • Operatør skal være på operasjonsstuen og klar til operasjon før anestesistart.

 

Vær alltid forberedt på vanskelig luftveg

 • Optimaliser leiet. Vurder skråpute.
 • Preoksygener til ETO2>90
 • Beredskap for vanskelig luftveg

Medikamenter (doser regnes ut fra gravid vekt) 

 • Vurder alfentanil 1-2mg iv eller remifentanil infusjon før innledning. Obs respirasjonsdepresjon hos barnet!
 • Thiopental 5-7 mg/kg iv.
  • Dersom tiden tillater: Propofol 2-2,5 mg/kg
  • Ketamin 1,5mg/kg iv dersom blødende, sirkulatorisk ustabil pasient
 • Suksametonium 1,5 mg/kg. 
  • Alternativt Rocuronium 1 mg/kg iv. NB! TOF-monitorering før vekking! 
 •  N2O/O2 50%/50% og sevoflurane 1% etter intubasjon. Vurder propofol infusjon som vedlikehold av søvn. 

 

Etter avnavling:

 • Fentanyl 0,1-0,4 mg iv    
 • Paracetamol 15mg/kg (maks 1g)     
 • Droperidol 0,75mg iv - dersom indikasjon
 • Dexametason 0,15mg/kg iv - dersom indiksasjon                                                            

 

Supplerende smertebehandling:

 • Infiltrasjonsanestesi med Marcain 5mg/ml

Uterusdilatasjon 

Ved stram uterus som vanskeliggjør forløsning av barnet kan nitroglycerein spray gis etter avtale med operatør. Obs BT-fall og uterusdilatasjon! Sevofluran har også uterusdilaterende effekt.

Behandling av blodtrykksfall over 30% eller BT<90 mmHg 

Ringers acetat infusjon økes. Senke hodeenden.

 

Valg av vasopressor

 • Fenylefrin 0,05-0,1mg iv ved hjertefrekvens>70/min   
  • Obs. Bradycardi som behandles med Atropin 0,5 mg iv.
 • Efedrin 5-10 mg iv ved HF< 70/min eller manglende effekt av Fenylefrin

Uterotonica 

Uterotonica gis etter avtale med gynekolog og anestesilege etter at barnet er forløst. 

 

Se Uterotonica.

Uventet vanskelig intubasjon ved akutt sectio 

1. Tilkall hjelp!

 • På dagtid:  7/9-4258 (overlege KK)
 • På vakttid: Bakvakt SOP (7/9-2236) eller spesialist i tilstedevakt (7/9-6810)

 

To anestesileger må være tilstede til situasjonen er løst.

 

2. Dersom god ventilasjon på maske, larynxmaske eller i-gel:

 • Vurder om sectio kan gjennomføres.
  • Hastegrad i forhold til barnet?
  • Risikofaktorer hos mor?  (Forventet vanskelig kirurgi? Tilleggssykdom? Overvekt?)
 • Operasjonen skal utføres av den mest erfarne gynekologen.
 • Tilstreb spontanventilasjon peroperativt.

 

3. ”Can’t ventilate – Can’t intubate”:

 • 100% O2 på maske.
 • Vekk pasienten eller utfør cricothyroidotomi.
 • Det er ikke aktuelt å gå videre med kirurgi så lenge man ikke har kontroll på kvinnens luftveger.