Mindre brannskader

12.02.2020Versjon 1.0

Generelt 

Brannskadens utbredning, dybde, lokalisasjon og skademekanisme vurderes nøye. Dybdevurdering kan initialt være vanskelig. Ofte tar det to til tre døgn før skadedybde/utbredelse manifesterer seg.


Særlig ved skåldingsskader ser man ofte endring av skadedybde de første to-tre døgn.

Akuttbehandling 

Kjøling medfører varmeavledning, motvirker tildels lokalt ødem og smerter, og startes umiddelbart. Kjøl med 20oC vann i 20 minutter, eller lengre hvis dette lindrer smerte. Vær imidlertid obs på fare for hypotermi.

Konservativ behandling 

Under god smertelindring fjernes smuss, blemmer og løse hudrester. Såret vaskes med Hibiscrub og vann. Vanlig springvann til skylling. Ved usikker dybdevurdering dekkes sårflatene primært med vaselinkompress og kompresser fuktet i NaCl 9mg/ml. I starten skiftes bandasjer daglig og man vil få en stadfestelse av dybden 2. eller 3. dag. Bekreftes delhudsskade fortsettes det med konservativ behandling og skifting av bandasjer ved behov. For aktuelle bandasjemateriell se Bandasjematerialer.


Observer farge, lukt og eksudat i bandasjen. Temperatur og pasientens allmenntilstand følges nøye.

Ved overfladiske delhudskader brukes oftest sølvholdige bandasjer som ikke behøver å skiftes hyppig; dette kan være en vesentlig fordel, spesielt hos barn som ofte er lite motivert til sårskift (se Bandasjematerialer).

 

Brannsår ansees som kontaminerte allerede få dager etter skaden, og lukket behandling må følges opp. Infeksjon i såret kan medføre konvertering fra delhudskade til fullhudskade.

Ved dyp delhudskade/fullhudskade vil tilhelingen ta mer enn 14 dager og arr dannes. Skulle man likevel ha tungtveiende grunner for å behandle konservativt, kan sårene behandles videre, eventuelt med en sølvholdig bandasje som virker antimikrobielt.
 
Kontaminerte eller infiserte sår behandles med rengjøring; videre valg mellom Natriumklorid 50 mg/ml, sølvholdig bandasjemateriell (se: Bandasjematerialer), eller mer unntaksvis antibakteriell krem (Flamazine), må individualiseres.


Hvis ikke pasienten er mer allment påvirket, er det ved mindre brannskader sjelden indikasjon for systemisk antibiotikabehandling.

Kirurgisk behandling 

Dype delhudskader og fullhudskader opereres tidligst mulig, gjerne innen utgangen av 3. døgn etter skaden. Små skader kan noen ganger eksideres og lukkes direkte, men i de fleste tilfeller utføres tangentiell eksisjon og dekking med delhudstransplantat. Små skader kan noen ganger eksideres og lukkes direkte. Transplantatet dekkes med salvekompress og kompresser fuktet med NaCl 9mg/ml.

Donorstedet dekkes med egnet bandasje, vanligvis med vaselinkompress innerst.


Vanligvis blir innerste del av donorbandasjen liggende urørt til donorstedet er tilhelet, ca 12 – 14 dager. Blir donorstedet infisert, behandles dette som en delhudskade.

Transplantatene pakkes ut første gang 5. postoperative dag. Stifter /suturer fjernes på dette tidspunktet. Ved mistenkt infeksjon skiftes bandasjene tidligere, obs lukt/farge/sekresjon. Deretter skiftes det på transplantatene etter klinikk.

Smertebehandling 

Grunnbehandlingen er paracetamol, gjerne i kombinasjon med NSAIDs. 

 

Hos voksne kan det ellers kombineres med behovsdoser av opiater, særlig i tilknytning til sårstell.

Etterbehandling 

Tilhelet hud smøres med en uparfymert fuktighetskrem. Fuktighetskrem vil også hjelpe mot kløe, men må i noen tilfeller suppleres med antihistamin p.o.

 

Den nye huden er tynn og selv små traumer kan medføre bulladannelse. Disse sårene behandles som en overfladisk delhudskade.

For eventuell kompresjonsbehandling se kapitlet Fysioterapi.