Stuart transportagar

29.06.2022Versjon 0.1

Beskrivelse 

Stuart transportagar

Til biopsier/vev

Bruksområde 

Stuart transportagar benyttes til biopsier/vev (feks til dyrkning av Helicobacter pylori).

Unntak: til vev fra ortopediske proteseinfeksjoner og osteomyelitt benyttes blodkulturflasker, se nærmere beskrivelse under Benprøver

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i romtemperatur eller kjøleskap før bruk. 

Kan brukes inntil blåfargen har nådd 2/3 ned i agaren.

 

Forsendelse til lab må skje så snart som mulig etter prøvetaking.

Oppbevares i kjøleskap frem til forsendelse.