Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Brucella dyrkning

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
13.11.2023Versjon 1.3Forfatter: Fredrik MüllerGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-13

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om human brucellose
  • Feber ukjent årsak

Mistanke om brucellose må alltid oppgis på laboratoriets rekvisisjon! Dette for å sørge for adekvat håndtering av prøven og for å redusere smitterisiko for laboratoriets personale.

Prøvemateriale 

Best egnet

  • Blod (blodkultur)
  • Benmarg

Det kan være aktuelt å dyrke

  • Spinalvæske
  • Leddvæske
  • Lymfeknuteaspirat
  • Biopsi fra lever eller milt

Væsker settes på aerob blodkulturbuljong.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner

Oppbevaring og forsendelse 

Alle prøver skal sendes laboratoriet raskest mulig. Generelt bør de oppbevares i kjøleskap frem til forsendelse.

Undersøkelsesprinsipp 

Dyrkning

Utførende laboratorium 

Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål.

Enhet for bakteriologi, OUS Rikshospitalet.

Svar 

Ved funn av Brucella sp. vil rekvirenten orienteres både per telefon og ved utsendelse av skriftlig svar.

Svartid 

Negative svar: 7 dager.

Svartid for positive resultater vil variere.

Merknader 

  • Da mikroben er vanskelig både å dyrke og identifisere, bør det ved klar mistanke om brucellose også utføres Bakteriesekvensering (16S) direkte fra adekvat prøvemateriale (f.eks. beinmarg eller lymfoid vev)
  • Diagnostikk av brucellose utføres også via serologi.

Funn av Brucella species er nominativt meldingspliktig til MSIS, se Meldepliktige sykdommer til MSIS.

Mistanke om næringsmiddelbårent utbrudd med Brucella er varslingspliktig til kommuneoverlegen og Folkehelseinstituttet.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.