Fot - Bøye- og Strekkeseneskader

20.09.2021Versjon 1.3Forfatter: Wolfram Grün og Kjetil Hvaal

Generelt 

Forholdsvis sjeldne skader. Skyldes oftest kuttskader, tråkk på glass eller lignende.

Klinikk 

Kan ramme en enkelt sene eller flere strukturer. Blir ikke sjeldent primært oversett.

Diagnostikk 

Grundig klinisk undersøkelse av funksjonen til hver enkelt sene sammenholdt med skadens omfang og lokalisasjon bør gi riktig diagnose. Kan være vanskelig fordi sener kan ha overlappende funksjon. EDB kan virke for EDL, FDL kan virke for FHL pga. crossover. Husk å undersøke nøye også for kar/nerveskade.

Behandling 

EHL skader og FHL skader bør sutureres. EDL og FDL skader på enkeltsener distalt for delingen av sener trengs sannsynligvis ikke sys, mens skader proksimalt for dette bør sutureres. Vurder funksjonstap mot risiko. Pasienten kan ha gjenværende god funksjon pga. overlappende senefunksjon.

 

Gamle skader i EHL ev. med degenerasjon kan opereres med EDL2 transposisjon til distale EHL.

 

Tenodese EHL-EHB vil også kunne brukes for å motvirke "droptå".

 

Akutte tibialis anterior skader bør opereres med end-mot-end sutur. Dersom det grunnet retraksjon ikke er mulig er transposisjon av EHL til distale tibialis anterior stump og EDL 2 til distale EHL aktuelt.

 

Degenerative rupturer i tibialis anterior hos elder vil i mange tilfeller kunne behandles uten kirurgi.

Etterbehandling 

Gips for å avlaste senesutur i 2-3 uker. Bør beskyttes i Walker frem til totalt 8 uker.

Prognose 

Som oftest godt funksjonelt resultat.

Referanser 

  1. Coughlin, Saltzmann, Anderson: Mann's Surgery of the Foot and Ankle; 9th edition; 2013