Biokjemiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

17-OH-pregnenolon, P

15.12.2021Versjon 2.5

Bakgrunn 

17-OH-pregnenelon er en av metabolittene i steroidsyntesen i binyrebarken og tilhører et relativt tidlig steg. 17-OH-pregnenolon omdannes videre til 17-OH-progesteron via enzymet 3β-HSD og til DHEA via enzymet CYP17A. Måling av 17-OH-pregnenolon er aktuelt ved utredning av enzymdeffekter i binyrebarken.

Indikasjoner 

Utredning av kongenital adrenal hyperplasi (CAH) ved mistanke om 3β-hydroksysteroid-dehydrogenasedefekt (HSD3B2) som utgjør gir en sjelden form for CAH (1–10 %).

Prøvetakingsrutiner 

Pasientforberedelser

Ingen.

 

Prøvetakingsrutiner

Serum: 0,7 ml.

Veiledende referanseområder 

Aldersgruppe nmol/l Ref.
1–9 år, kvinner: < 7 1
1–9 år, menn: < 6 1
10–13 år, kvinner: < 11 1
10–13 år, menn: < 12 1
14–17 år, kvinner: < 13 1
14–17 år, menn: < 14 1
≥ 18 år, kvinner: < 6 1
≥ 18 år, menn: < 12 1

 

Nyfødte og barn < 1år kan normalt ha høyere 17-OH-pregnenolonkonsentrasjon.

 

Metode

Måles med LC-MS/MS, inngår i steroidpanelet ved Hormonlaboratoriet, OUS, Aker som består av: Androstendion, Deoksykortikosteron, 11-deoksykortisol, 21-deoksykortisol, Kortikosteron, Kortisol, Kortison, 17-OH-pregnonelon, 17-OH-progesteron og Testosteron

Tolkning 

Svært forhøyede verdier ses ved enzymdeffekter i binyrebarken.

 

17α-OH-pregnenolon kan være aktuell å måle i tilknytning til en ACTH- (Synacthen) stimulasjonstest ved utredning av CAH på bakgrunn av prematur pubarke eller manglende pubertetsutvikling hvor en mistenker 3β-hydroksysteroid dehydrogenase- (HSD3B2) defekt. Pasienter med HSD3B2-defekt vil antakelig ha 17α-OH-pregnenolon over 10–15 ganger øvre referansegrense en time etter at 250 µg Synacthen er gitt intravenøst (studier utført med RIA metoder).

Analytisk og biologisk variasjon 

Analytisk variasjon: 25 %

 

Tallet er en variasjonskoeffisient og gjelder over et tidsrom på dager–måneder.

Referanser 

1. Hentet fra Hormonlaboratoriet, OUS, Aker, juli 2019.