Analyser

Cytomegalovirus DNA fra vev/biopsier/BAL

  Sendeprøve: St.Olavs hospital
12.05.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

  • Utredning av mistenkt CMV-sykdom i organer, f.eks CMV kolitt/pneumoni
  • Utredning av intrauterin fosterdød

Prøvemateriale 

 

For spinalvæske, EDTA plasma, urin, spyttprøver, morsmelk, , se: Cytomegalovirus DNA kvantitering.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativt påvisning av CMV virus DNA.

Utførende laboratorium 

Avdeling for medinsk mikrobiologi, St.Olavs hospital

Svar 

Påvist/ Ikke påvist

Svartid 

1 - 5 virkedager.

Tolkning 

Negativ PCR undersøkelse utelukker CMV-sykdom. 

POsitiv PCR må tolkes med forsiktighet. CMV-DNA ligger latent i ulike celletyper, inkludert leukocytter. Inflamsjon av andre årsaker vil kunne gi lokaleog systemiske reaktivering av CMV som ikke er klinisk relevant. PCR funn bør defor vektlegges bare dersom klinikk og histologi samsvarer med CMV-sykdom.

Akkreditert