Keisersnitt i spinalanestesi

05.09.2022Versjon 1.18Forfatter: Elin Bjørnestad

Indikasjon 

Ved sectio hvor det tillates 15 min fra «stuetid start» til «klart for operasjon».

Kontraindikasjoner 

 • Blødningstilstander: TPK < 70 000 (50 000), koagulasjonsdefekt, blodfortynnende medikamenter
 • Andre: Vanlige retningslinjer som for ikke-gravide (manglende samtykke, allergi, infeksjon på innstikkstedet, hypovolemi, etc.)

Forberedelse før anestesistart 

 • Na-citrat 20-30 ml p.o
 • SaO2, EKG, BT
 • Pasienten skal ha innlagt to venefloner (1,3 mm)
 • Varm Ringer acetat infusjon skal være etablert.
 • Operatør må være tilgjengelig for umiddelbar tilkalling før spinalbedøvelse settes
 • Fenylefrin 0,1mg/ml. Oppstart infusjon 0,25-0,5 ug/kg/min når spinalanestesi settes.

Teknikk ved spinalanestesi 

 • Innstikksnivå:  L3/L4 eller L4/L5 (evt. L2-L3)
 • Nål: Pencilpoint 27/25 (andre nåler på indikasjon)

Medikamenter spinalt 

 • Bupivacain 5 mg/ml 2.0 - 2.5 ml

og

 • Fentanyl 15-20 μg eller sufentanil 2,5-5 ug eller diamorfin 300 μg

 

Vurder å redusere bupivacaindosen hos kvinner <160cm eller ved BMI>40.

Vurder å øke bupivacaindosen ved graviditet < 36 uker.

Diamorfin som postoperativ smertelindring etter keisersnitt

 

Behandling av blodtrykksfall over 30% eller BT<90 mmHg 

 • Ringers acetat infusjonen økes. Senke hodeenden (ikke dersom bupivacain tung er benyttet).
 • Vasopressor:
  • Fenylefrin 0,05-0,1 mg iv ved hjertefrekvens>70/min
    • Obs. Bradycardi som behandles med Atropin 0,5 mg iv.
  • Efedrin 5-10 mg iv ved HF< 70/min eller manglende effekt av Fenylefrin

Etter forløsning 

Dexametason 8-10 mg iv. etter forløsning

Ondansetron 4mg iv - vurderes og gis på indikasjon

Paracetamol gis fortrinnvis på Postoperativ avdeling

Uterusdilatasjon 

Ved stram uterus som vanskeliggjør forløsning av barnet, kan nitroglycerein spray gis etter avtale med operatør. Obs BT-fall og uterusdilatasjon!

Uterotonica 

Uterotonica gis etter avtale med gynekolog og anestesilege etter at barnet er forløst.