Analyser

Influensavirus A, B RNA

16.09.2022Versjon 0.5

Indikasjon for prøvetaking 

Influensalignende sykdom (symptomvarighet under 2 uker)

Luftveisinfeksjon i influensasesong

 

Uegnet for vurdering av fortsatt smittsomhet etter nylig påvist influensa.

Rekvirering  

Husk å angi sykdomsvarighet og opplysninger om vaksinasjon.

Undersøkelsesprinsipp 

Molekylærdiagnostikk

Utførende laboratorium 

Alle sykehus: Som del av SARS-CoV-2 RNA/Influensa A/B - Hurtig PCR - Akuttmottak.

Molde: Alle rekvirenter/prøvematrialer. Som del av Luftveisvirus PCR-panel

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist/Ikke påvist)