Analyser

Respiratorisk syncytialt virus (RSV) RNA Hurtigtest

12.05.2021Versjon 1.0

Indikasjon 

Viktig: Bruk av Respiratorisk syncytialt virus (RSV) RNA (ordinær test) er ALLTID hovedregel

 

Hurtigtest er ressurskrevende og skal kun benyttes der et raskt svar har direkte konsekvens for (OG/ELLER):

  • Isolasjon/pasientlogistikk
  • Valg av behandling
  • Videre utredning (differensialdiagnostikk)

Prøvemateriale 

Nasopharynxprøve eller Halsprøve i virus transportmedium.

Materiale fra nedre luftveier i steril prøvebeholder.

Minimum 300 µL.

Oppbevaring og forsendelse 

Rask levering påkrevet.

Svar 

Påvist/Ikke påvist.

Svartid 

Ca 90 minutter fra mottatt prøve til ferdig svar ut. På kveld/natt må det påregnes noe lengre svartid.

Merknader 

Siden hurtigtestene utføres i ulike kombinasjonskit, vil det av og til kunne rapporteres svar på ytterligere analyser utover det som er rekvirert.