Virussykdommer som dekkes av barnevaksinasjonsprogrammet

08.02.2024Versjon 1.13Forfatter: Kristian Tonby, Veselka P. Dimova-Svetoslavova, Rikard Rykkvin og Dagny C. Haug Dorenberg

Morbilli (meslinger) 

Smitte

Forårsakes av morbillivirus. Luftsmitte/fjerndråpesmitte, kontaktsmitte med sekret fra luftveier. Smitter 5 dg før til 4 dg etter utslett. Flere utbrudd i Europa, oftest uvaksinerte grupper. I Norge enkelttilfeller etter smitte i utlandet med sekundærtilfeller hos uvaksinerte, spesielt barn, men også hos immunsvekkede..

 

Symptomer og funn

Inkubasjonstid 7-23 dager

 • Prodromalfase (2-5 dg): feber, hoste, lysskyhet, konjunktivitt. Koplikske flekker/enantem i munnslimhinne (hvitlige 1-3 mm lesjoner på erytematøs bunn) ca. 2 dg før utslett.
 • Utslett (2-4 dg etter feber): Makulopapuløst utslett, debut bak ører, spres raskt til hele kroppen. Varighet 5-7 dg.
 • Komplikasjoner – (oftest små barn, gravide, immunsvekkede, underernæring)
  • Encefalitt sjelden (1/1000), 1-2 uker etter utslett. Subakutt skleroserende panencefalitt flere år etter infeksjon (meget sjeldent).
  • Andre bakterielle/virus komplikasjoner: pneumoni, otitis media, diare
  • Graviditet økt risiko for alvorlig sykdom hos mor og barn (prematuritet, spontanabort). Smitte rett før fødsel kan gi alvorlig infeksjon hos nyfødt.

 

Diff. diagnoser

Infeksjoner med utslett (rubella, HHV 6/7, parvovirus B19, skarlagensfeber, enterovirus, importvirus).

 

Diagnostikk

For best mulig tolkning av analyseresultatene er det viktig med opplysninger om klinikk, epidemiologisk tilknytning til andre meslingtilfeller, reiseanamnese og vaksinasjonsstatus. Skriv OBS - mistanke meslinger på remisse til mikrobiologiske undersøkelser ved folkehelseinstituttet (FHI) (remisse ligger på nettside FHI).

 

Serum og prøver fra øvre luftveier (penselprøve fra hals, dyp neseprøve eller spytt) tatt samtidig, sendes til ref. lab. ved FHI (ev taxi). Ring viruslab ved FHI (kl 09.00- 15.00: 21 07 63 21) for å varsle om prøve da denne skal prioriteres.

 

Prøver fra øvre luftveier helst innen 7 dager etter symptomdebut

 • Serum eller EDTA-plasma til Morbillivirus IgM og IgG. IgM mulig negativ ved debut av utslett og hos tidligere vaksinerte. Falsk positiv IgM forekommer. Gjentas etter ca 1-2 uker for vurdering av IgM og evt IgG-serokonversjon (IgG-titerstigning)
 • Spyttprøver for MeV- RNA (PCR). Spyttprøve på sterilt glass (helst ca 1 ml spytt). Dersom lite spyttproduksjon kan pensel på vanlig virusmedium brukes. Prøvepinne strykes over bakre svelgvegg, tonsiller, innsiden av begge kinn, under tungen og langs «gommen».
 • Andre prøvematerialer til MeV PCR kan være urin (forlenget virusutskillelse i 10-14 dager), blod (metoden er mindre sensitiv) spinalvæske og hjernebiopsi. Kontakt viruslab. FHI dersom aktuelt.

 

Behandling

I sykehus: Ingen spesifikk behandling. Sekundærinfeksjoner behandles. Luftsmitte inntil 5 døgn etter debut utslett.

 

Posteksponeringsprofylakse

Se FHIs anbefaling. MMR-vaksine til uvaksinerte nærkontakter innen 72 timer etter antatt smitte (kontraindisert hos gravide og barn < 9 mnd).

Immunoglobulin kan gis til

 • Uvaksinerte nærkontakter uten tidligere gjennomgått meslinger inntil 5-6 dager etter smitte dersom >72 timer etter smitte eller ved kontraindikasjon MMR vaksine/ graviditet.
 • Immunoglobulin kan gis til ikke-immune gravide og ved alvorlig immunsvikt, men lite dokumentasjon.

 

Varslings- og meldingsplikt

MSIS gr A sykdom. MSIS skjema (https://klinikermelding.fhi.no/). Ved mistanke/påvist tilfelle varsles smittevernoverlege og smittevernvakt ved FHI umiddelbart (tlf.21 07 63 48).

Rubella (røde hunder) 

Rubellavirus. Nærdråpesmitte 1 uke før og ca 4 dager etter utbrudd av utslett. Obs overføring mor til barn under graviditet. Rubella anses eliminert i Norge (grunnet MMR vaksine). Enkelttilfeller etter smitte i utlandet kan forekomme (men sjeldent).

 

Symptomer og funn

Inkubasjonstid

14-21 dager. Oftest få eller ingen symptomer. Moderat feber. Utslett brer seg fra ansikt/nakke til hele kroppen. Cervical lymphadenopati. Konjunktivitt kan sees.

 

Komplikasjoner

Sjeldent encefalitt og leddaffeksjon. Infeksjon tidlig i svangerskap kan gi alvorlige fosterskader (intrauterin død, medfødt rubellasyndrom).

 

Differensialdiagnoser

Infeksjoner med utslett (meslinger, HHV 6/7, parvovirus B19, skarlagensfeber, importfeber (chikungungya)).

 

Diagnostikk

Ved screening/smittestatus rubella hos asymptomatisk person kan serum/antistoff utføres ved mikrobiologisk avd. Ullevål. Skriv rubella-screening.

Ved mistanke om klinisk rubellainfeksjon eller ved mistanke om rubella i svangerskap (medfødt rubellasyndrom) sendes samtidig serum- og spyttprøver, evnt fostervann direkte til mikrobiologisk lab FHI (remisse ligger på nettside FHI).

 • Serum eller EDTA-plasma til Rubella IgM og IgG
 • Spyttprøver for påvisning rubella-RNA. Prøve til RNA påvisning helst innen 7 dager , men kan påvises i lavere mengde inntil 14 d etter symptomdebut. Ved avkreftet rubella utfører FHI evnt diagnostikk mtp meslinger i henhold til anbefalinger fra WHO. Spyttprøver på sterilt glass eller pensel på virustransport medium (se diagnostikk ved meslinger).
 • Kan utføre rubella-RNA i urin, men mest aktuelt hos uvaksinerte små barn. Kontakt FHI viruslab før prøvetaking.

 

Behandling/tiltak

Ingen spesifikk behandling. Dråpesmitteregime i 1 uke etter debut av utslett. Gravide som ikke er immune skal ikke ha kontakt med rubellapasient.

 

Varslings- og meldingsplikt

MSIS Gr. A-sykdom. MSIS skjema (https://klinikermelding.fhi.no/). Ved mistanke/påvist tilfelle varsles smittevernoverlege umiddelbart, evnt. varsles smittevernvakt ved FHI (tlf.21 07 63 48).

Parotitt (kusma) 

Parotitt­virus. Nærdråpesmitte/direkte kontakt med spytt. Smittsom en uke før og en uke etter hevelse i spyttkjertler. Sjeldent i Norge, men enkelte mindre utbrudd siste år, også hos MMR-vaksinerte (variant av kusmavirus med dårlig beskyttelse MMR-vaksine).

 

Symptomer og funn

Inkubasjonstid

14- 21 dg. Oftest få eller ingen symptomer. Moderat feber med hevelse spyttkjertler (80% dobbeltsidig). Varighet ca én uke.

 

Komplikasjoner

Orkitt og epididymitt (ca. 25%). Meningitt (ca. 10%), god prognose. Svært sjeldent encefalitt, oftest god prognose. Hørselstap kan forekomme. Pankreatitt. Graviditet: økt risiko for spontanabort første trimester. Ooforitt og mastitt hos postpubertale kvinner.

 

Diagnostikk

Prøver sendes til Mikrobiologisk ved Ullevål som utfører både antistoff og RNA (PCR), men ved behov videresendes prøver til ref.lab ved FHI, som også kan utføre genotyping ved behov (mistanke om vaksinesvikt)

 • Serum eller EDTA-plasma til Parotittvirus IgM og IgG.
 • Utfør Parotittvirus-RNA i munnsekret/ halssekret (FHI) eller Ullevål. Spyttprøver på sterilt glass eller pensel på virustransport medium (se diagnostikk ved meslinger).
 • Kan også påvise parotittvirus-RNA i andre kroppsvæsker (urin, blod, spinalvæske), men sensitiviteten er lavere enn i munnpensel og halspenselprøver. Kontakt viruslab. FHI dersom aktuelt.

 

Differensialdiagnoser

Infeksjon med Parainfluensa, Coxsackie, akutt HIV, EBV,, Influensa, akutt suppurativ parotitt, Sjøgrens syndrom, obstruksjon av ductus parotideus, SARS-CoV-2

 

Behandling/Tiltak

Ingen spesifikk behandling. Dråpesmitteregime 10 dager etter debut hevelse. Nærkontakter tilbys MMR-vaksine dersom ikke fullvaksinerte, evnt tilbys ny vaksine dersom mange år siden dose 2 (men lite dokumentasjon).

 

Varslings- og meldingsplikt

MSIS Gr. A-sykdom. MSIS skjema (https://klinikermelding.fhi.no/). Ved mistanke/påvist tilfelle varsles smittevernoverlege og smittevernvakt ved FHI (tlf.21 07 63 48).

Smitteverntiltak i sykehus 

 • Morbilli: Luftsmitteregime inntil 5 dager etter debut av utslett.
 • Rubella: Dråpesmitte inntil 1 uke etter debut av utslett. Ikke-immune gravide skal ikke ha pasientkontakt
 • Parotitt: Dråpesmitte inntil 10 døgn etter debut av hevelse

Allmennfarlig smittsom sykdom (meslinger og rubella) 

Meslinger og rubella er definiert som en allmennfarlig smittsom sykdom. Pasienter med mistenkt eller bekreftet sykdom har rett til gratis undersøkelse (konsultasjon, prøvetaking, radiologi etc) og behandling (legemidler etc.). Ved bekreftet sykdom skal det utføres smitteoppsporing mtp. smittekilde og ev. sekundærtilfeller.