Farmakologiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å
6
7

Posakonazol

06.07.2023Versjon 1.3Forfatter: Kristin Nordal

Bakgrunn 

Indikasjon

Serumkonsentrasjonsmåling kan være aktuelt ved:

  • Stabil fase (som sammenligningsgrunnlag ved planlagt langvarig behandling)
  • Manglende effekt/tap av effekt
  • Mistanke om bivirkninger
  • Interaksjoner (legemidler, kosttilskudd, røyking)
  • Endret organfunksjon (lever-/nyre-/hjertesvikt, GI-kirurgi)
  • Kjente/mistenkte farmakogenetiske avvik av betydning
  • Spesielle populasjoner: eldre, barn, gravide, avvikende kroppsstørrelse, pasienter med leversykdom, nyresykdom eller hjertesykdom
  • Vurdering av etterlevelse
  • Dokumentasjon ved bruk av doser utenfor anbefalt område
  • Mistanke om forgiftning eller overdosering

 

Navn på legemiddel

Noxafil, Posaconazole, Posaconazol

 

Prøvemateriale

Serum

Praktisk informasjon 

Prøvetakingstidspunkt

Umiddelbart før neste dose (bunnkonsentrasjon).

 

Posakonazol

Analyselaboratorium

Klinisk farmakologi, Rikshospitalet

Prøverør

Serum uten gel (rød kork)

Prøvevolum

0,5 ml

Prøvetakingsrutiner

Oppgi alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Prøvehåndtering og forsendelse

Avpipettert serum bør sendes samme dag som prøven tas (ordinær post og romtemperatur). Hvis prøven skal oppbevares, bør den fryses fram til forsendelse.

 

Analysedag/-hyppighet

1-2 dager pr uke.

Analysemetode

LC-MS/MS

Variasjonskoeffisient (VK)

< 10 %

 

Holdbarhet

Avpipettert serum bør sendes samme dag som prøven tas (ordinær post og romtemperatur). Hvis prøven skal oppbevares, bør den fryses fram til forsendelse.

 

NLK-kode

NPU27459

 

Kontaktinformasjon

Se Kontaktinformasjon og åpningstider (Seksjon for klinisk farmakologi, Rikshospitalet)

Klinisk informasjon 

Referanseområde

Det er foreslått at konsentrasjonen av posakonazol bør være over 0,7 mg/L ved profylakse, og over 1,5 mg/L ved behandling av invasiv soppinfeksjon. Må vurderes i forhold til infeksjonens alvorlighetsgrad og annen klinikk.