Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Morbillivirus IgG

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
22.09.2021Versjon 1.2

Indikasjon for prøvetaking 

  • Immunitets-/vaksinasjonsstatus
  • Mistanke om aktuell sykdom

Ved mistanke om aktuell sykdom bør også Morbillivirus IgM i serum eller EDTA-plasma og morbilli PCR (nukleinsyrepåvigning) i spytt rekvireres.

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma.

Minimum 200 µL.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

For rekvirenter uten slik tilgang, bruk papirrekvisisjon.

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse på automatisk analyseplatform, LiaisonXL DiaSorin.

Utførende laboratorium 

Enhet for serologi, OUS Ullevål.

Svar 

Negativ / Gråsone / Positiv.

Svartid 

1-8 virkedager.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.