Analyser

BK virus DNA

07.06.2021Versjon 2.2

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om polyomavirus‐assosiert nefropati hos nyretransplanterte.

Prøvemateriale 

Biopsi på steril prøvebeholder eller på virus transportmedium.

For plasma og urin, se: BK virus DNA kvantitering.

Prøvehåndtering og forsendelse 

Undersøkelsesprinsipp 

Molekylærdiagnostikk

Utførende laboratorium 

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist/Ikke påvist)

Svartid 

1 - 5 virkedager.