Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Parechovirus RNA

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: NS-EN ISO15189:2012, TEST227
30.11.2023Versjon 1.2Forfatter: Ingvild Klundby, Elisabeth Toverud Landaas, Andreas LindGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-30

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om infeksjon med parechovirus hos små barn.

Prøvemateriale 

Minimum 200 µL.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av parechovirus RNA med in-house, sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi, OUS Ullevål.

Svar 

Påvist/Ikke påvist.

Parechovirus RNA påvist i spinalvæske ringes rekvirent.

Svartid 

1-3 virkedager.

Merknader 

Parechovirusinfeksjon i sentralnervesystemet er nominativt meldepliktig (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.