Anusprøver

28.10.2022Versjon 0.6

Indikasjon for prøvetaking 

Prøvetakingsutstyr 

Prøvetaking 

Penselprøve (med synlig fekalt materiale) fra avføring eller anus.

Forsendelse 

Leveres laboratoriet snarest. Oppbevares i kjøleskap inntil forsendelse.