Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Schistosoma mansoni antistoff

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
18.07.2021Versjon 1.0Forfatter: Vetha Sriranganathan, Andreas Lind, Lumnije Dedi

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om infeksjon med Schistosoma mansoni (Bilharzia, Sneglfeber). Se også Schistosoma sp. DNA.

Prøvemateriale 

Serum og EDTA-plasma.

Minimum 500 µL.

 

Prøven tas 6-8 uker etter evt. eksponering, da testen påviser antistoffer mot egg og voksen parasitt.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, bruk papirrekvisisjon.

Oppbevaring og forsendelse 

Pasientserumet skal være så ferskt som mulig. Ved oppbevaring kan det stå ved +2-8°C i 24 timer. Hvis det går lengre tid før testen kan utføres, må serumet fryses ved -20°C.

Undersøkelsesprinsipp 

Indirekte haemagglutinasjonstest.

Utførende laboratorium 

Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål.

Svar 

Negativ, Grenseverdi, Positiv.

Antistoffkonsentrasjon angis i (U/mL).

Svartid 

1-3 dager.

Tolkning 

Positiv: > 160 U/mL.

Negativ: < 160 U/mL.

Merknader 

Antistoffer kan påvises ved akutt infeksjon og etter tidligere gjennomgått infeksjon og behandling.

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert.