Analyser

Borrelia IgG

22.09.2021Versjon 1.10

Indikasjon for prøvetaking 

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Serologi

Kvantitativ bestemmelse av spesifikke antistoffer mot antigen i Borrelia burgdorferi sensu lato (inkludert Borrelia burgdorferi sensu strictu, Borrelia garinii og Borrelia afzelii).

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist/ Ikke påvist)

Evt. også kvantitativt (f.eks. konsentrasjon, mengde)

Svartid 

1-5 virkedager.

Lokale variasjoner kan forekomme.

Tolkning 

Lege tolker og kommenterer prøvesvar basert på eventuelle tidligere prøveresultater og oppgitt klinisk informasjon.