Analyser

Borrelia burgdorferi IgG

29.05.2024Versjon 1.12

Indikasjon for prøvetaking 

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Serologi

Kvantitativ bestemmelse av spesifikke antistoffer mot antigen i Borrelia burgdorferi sensu lato (inkludert Borrelia burgdorferi sensu strictu, Borrelia garinii og Borrelia afzelii).

Svar 

  • Kvalitativt (f.eks. Påvist/Ikke påvist)
  • Ev. også kvantitativt (f.eks. konsentrasjon, mengde)

Svartid 

1–5 virkedager.

 

Lokale variasjoner kan forekomme.

Tolkning 

Lege tolker og kommenterer prøvesvar basert på eventuelle tidligere prøveresultater og oppgitt klinisk informasjon.