Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

HIV-2 provirus DNA

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
20.09.2023Versjon 1.2Forfatter: Ingvild Klundby, Andreas Lind, Anne-Marte Bakken Kran

Indikasjon for prøvetaking 

Analysen utføres ved mistanke om HIV-2-smitte.

Prøvemateriale 

EDTA-blod.

Minimum 300 µL.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, bruk papirrekvisisjon.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av HIV-2 proviralt DNA i leukocytter med konvensjonell in-house nested PCR.

Utførende laboratorium 

Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi, OUS Ullevål.

Svar 

Påvist / Ikke påvist.

Svartid 

2-7 virkedager.

Tolkning 

  • Nylig smitte med HIV kan ikke utelukkes selv om HIV-2 DNA (provirus) er negativ
  • Serologi er bedre egnet enn PCR til å utelukke HIV-infeksjon, negativ HIV-1 antigen/antistoff+HIV-2 antistoff i prøve tatt 3 måneder etter siste smitteeksponering utelukker HIV-infeksjon

Merknader 

Avdeling for Mikrobiologi, OUS Ullevål har referansefunksjon for HIV.

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert.