Tær - Fraktur og Luksasjon

23.06.2023Versjon 1.4Forfatter: Are Haukåen Stødle

Fraktur og luksasjon i tær 

Frakturer

Frakturer er vanligst i grunnfalangen på tærne. Drag fra fleksor, interosseus og lumbrical muskler fører ofte til en plantar vinkling av frakturene i grunnfalangen. Direkte traume er vanligste skademekansime.

 

Sesambein fraktur: fraktur av medial sesambein er vanligst da denne har mest belastning.

 

Luksasjoner

Luksasjoner i metatarsophalangeal (MTP) ledd er uvanlige og skyldes oftest aksial belastning av foten når MTP-leddet står i dorsalfleksjon. Luksasjon i MTP-1 er vanligst. Ved luksasjon av MTP-1 står IP-leddet i fleksjon grunnet drag fra flexor hallucis longus. Skadene varierer fra subluksasjoner som reponeres umiddelbart ("Turf-toe") hvor det kan foreligge skade på den plantare platen, til åpne luksasjoner.

Klinikk 

Hevelse og smerter i tå. Feilstillinger kan ses ved disloekrte frakturer og luksasjoner. Smerter ved belastning.

Behandling 

Frakturer

Udislokerte frakturer i 1. tå kan behandles med taping mot nabotå eller gipsing. Belastning innenfor smertegrensen i stiv såle.

 

Dislokerte, og spesielt intraartikulære frakturer, bør behandles med nøyaktig reposisjon og osteosyntese med skruer, ev. miniplate. Alternativt lukket reposisjon og pinning. Frakturer i 2.-5. tå behandles oftest konservativ/symptomatisk med bruk av stiv såle.

 

Fraktur i sesambein behandles konservativt med avlastning i gips eller Walker ortose i 6 uker, deretter gradvis økende belastning innenfor smertegrensen i sko med stiv såle.

 

Ved vedvarende langvarige smerter etter konservativ behandling av sesambein fraktur kan operativ behandling vurderes. Man må da vurdere om det skal gjøres osteosyntese eller eksisjon av hele eller deler av sesambeinet.

 

Luksasjoner

MTP-ledd: lar seg oftest reponere lukket ved dorsalfleksjon av tå (ved dorsal luksasjon), traksjon og samtidig trykk fra plantart mot dorsalt på caput av metatarsen. Ved dorsal luksasjon og intakt interosseus ligament mellom sesambein som ligger luksert dorsalt for caput av første metatars (sesambein ligger dorsalt for caput av første metatars på rtg og avstanden mellom dem er ikke økt) øker sannsynligheten for at reposisjon må gjøres åpent vha longitudinell dorsal tilgang.

 

MTP-leddet er oftest stabilt etter reposisjon, men ved ustabilt ledd anbefales det å pinne leddet i reponert stilling i 4 uker. Ved interponert fragment i leddet må dette fjernes åpent.

 

Ved avulsert plantar plate fra basis av grunnfalang bør denne vurderes å repareres.

 

IP-ledd: lar seg oftest reponere lukket. Ev interponert beinfragment i leddet må fjernes. Ved instabilitet pinnes leddet i 4 uker.

Etterbehandling 

Fraktur

De fleste frakturer tillater belastning innefor smertegrensen i sko med stiv såle.

 

Luksasjon

Ved stabilt ledd etter reposisjon tillates vektbelastning med stiv såle i 3 uker.

Komplikasjoner 

Frakturer

Stivhet i ledd. Artrose.

 

Luksasjoner

MTP-instabilitet. Hallux valgus. Hallux rigidus.

Kontroll 

Kontroll med røntgen før pasienten få begynne fullbelastning uten beskyttelse.

Prognose 

Prognosen er god etter frakturer uten step i leddflaten (< 2mm) og ved stabile ledd etter luksasjoner. Stivhet i ledd er ikke uvanlig.

Referanser 

  1. Mann´s Surgery of the Foot and Ankle, 9th Edition.