Hasteprøver

07.04.2022Versjon 0.1

Hva er hasteprøver? 

Rekvirende lege kan definere prøver som hasteprøver ut fra egen klinisk vurdering.

 

Dette kan være aktuelt ved:

  • Anleggelse av kultur for dyrkning fra spinalvæske, dype abscesser, sterile hulrom eller andre alvorlige infeksjonsprosesser der det er spesielt viktig å sikre at prøvematerialet håndteres raskt.
  • Behov for mikroskopi av slike prøver.
  • Behov for hurtig agenspåvisning ved antigentest eller PCR (tilbudet er avhengig av åpningstider og vil variere mellom laboratorier)
  • Analysering av viktige prøver som med normal forsendelse ikke rekker frem til laboratoriet i åpningstiden. 

 

Laboratoriet vurderer prøver som hasteprøver avhengig av klinisk problemstilling og materialtype. 

Kontakt 

Viktig:

  • Før forsendelse av hasteprøver bør rekvirerende lege kontakte avdelingen eller vakthavende lege.
  • Ved forsendelse må rekvirent sikre rask prøvetransport og merking av prøven slik at tid til prossesering kan minimeres.
  • Det   oppgis relevante kliniske opplysninger på rekvisisjonen slik at laboratoriet kan ivareta prøven utenom normal rutine. Dersom telefonsvar ønskes bør eget telefonnummer/callingnummer oppgis på rekvisisjonen.

 

Mange mikrobiolgiske avdelinger har vaktordning for leger. Utenom åpningstid må vakthavende lege kontaktes telefonisk ved hasteprøver.