Om boken

26.03.2018Versjon 0.1

Definisjon 

Den pågående reorganiseringen innen OUS er fortsatt krevende og gjør det vanskelig å frigi tid til oppdatering av metodeboken vår. Blant erfarne overleger ser man viktigheten av å ha en samlet oversikt over behandlingsprinsippene ved de vanligste indremedisinske tilstander – på tvers av subspesialitetene.

Derfor har vi nok en gang gått på oppgaven med en ny metodebok, men dette har vært merkbart vanskeligere og mer tidkrevende enn tidligere. Nytt er derfor at enkelte kapitler rett og slett har måttet utgå, fordi leveransene har uteblitt. Dette må imidlertid ikke komme i veien for STOR HONNØR til alle våre bidragsytere, som til tross for stort arbeidspress har klart å levere oppdaterte kapitler til metodeboken.

Kapitlet om nevrologi er i denne utgaven tatt bort fordi fler og fler benytter nevrologenes eget oppslagsverk på vakt i NevroNEL (http://nevro.legehandboka.no/) som jevnlig oppdateres i regi av Norsk Nevrologisk Forening. Avsnittene om kramper og hjerneødem er imidlertid beholdt (Akuttmedisin) og mer tilpasset vår medisinske pasientpopulasjon.

Vi minner igjen om at enhver lege er ansvarlig for de rekvisisjoner/forordninger som gjøres. Selv om vi har anstrengt oss til det ytterste for å unngå feil, kan ikke metodebokens forfattere/redaktører påta seg ansvar for igangsatt behandling basert på mulige feil i denne boken.

En elektronisk utgave av metodeboken er tilgjengelig på www.medisinous.no

Boken er også tilgjengelig i lokal versjon for andre sykehus (app og web). I en lokal versjon kan et sykehus (1) legge til lokal informasjon i emnene i boken og (2) legge til egne lokale emner. Send en e-post til marked@sunnsoft.no dersom du ønsker informasjon om lokal versjon for ditt sykehus.

Fortsatt STOR TAKK til personalet i Medisinsk ekspedisjon, hvor man fortsatt kan kjøpe boken (tlf. 22 11 91 00). Prisen er kr. 300 (kr. 200 for studenter).