Analyser

Hepatitt C virus RNA kvantitering

11.04.2024Versjon 1.7

Indikasjon for prøvetaking 

  • Oppfølging av kronisk hepatitt C-infeksjon
  • Kontroll og oppfølging av hepatitt C-behandling
  • Mistanke om nylig smitte/akutt hepatitt C
  • Konfirmasjontest ved reaktiv Hepatitt C virus antistoff primærtest
  • For å skille mellom tidligere gjennomgått og aktiv/kronisk HCV-infeksjon trengs det totalt 2 negative HCV RNA PCR i løpet av 12 måneder for å utelukke kronisk HCV-infeksjon

 

Se også Hepatitt C (HCV).

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Kvantitativ påvisning av HCV RNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Svartid 

2-3 virkedager.

Tolkning 

Tolkning vil avhenge av klinisk problemstilling og virusmengde.

 

I prøver med lav virusmengde vil man kunne få svar der HCV RNA er detekterbart, men der verdien ligger under testens måleområde. Dette vil angis som HCV RNA < 15 IU/mL. Disse resultatene kan i praksis tolkes som "ikke påvist" i overvåkning av behandling.

Merknader 

Hepatitt C er en nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

 

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.