Patellarseneruptur

23.11.2022Versjon 1.4Forfatter: Carl Erik Alm

Klinikk 

Sjelden skade. Skademekanismen er som ved quadricepssenerupturer, men pasientene er oftere yngre (<40 år) med tendinitter. Typisk indirekte traume under kraftig kontraksjon i quadricepssenen ved flektert kne. Pasienten får smerte og hevelse og mister evnen til å ekstendere benet fullt fra flektert stilling.

Diagnostikk 

Diagnosen stilles som regel klinisk ved manglende/nedsatt ekstensjonsevne i kne. Oftest kan det palperes en defekt i senen rett distalt for patella og hemartros. Rtg. front og side viser ofte høytstående patella (Insall indeks < 0,8).

Ledsagende skader 

Tibiaplatåfraktur, meniskruptur og intraartikulære ligamentskader.

Behandling 

Konservativ
Partielle skader med bevart strekkefunksjon og totalrupturer hos pasienter som ikke tolererer kirurgi kan behandles konservativt med ortose. Denne skal være låst i full ekstensjon i 4 uker. Etter 4 uker tillater man økende belastet fleksjon med 30° per uke. Ortosen seponeres etter 8 uker.

 

Operativ

Debridement av sene og footprint på patella. Første valget er sutur (Krakow teknikk) med kraftig ikke-absorberbar tråd (f.eks #5 Ticron) i senen som trekkes opp til patella og tres gjennom tre borekanaler i patella (se bilde). Supplement med direkte sutur over senen kan være aktuelt. Suturen sikres med en cerclage rundt patella. Cerclagen tres gjennom quadricepssenen og rundt en skrue som settes gjennom tuberositas tibiae (se bilde). Unngå patella baja, bruk gjennomlysning og sammenlign frisk side eller vask begge knær. Fiksasjon med suturankere er et alternativ som kan benyttes dersom bløtdelsforholdene tilsier mindre invasiv kirurgi (f.eks sår ved øvre patellapol).

 

Etterbehandling 

Ortose monteres på operasjonsstuen låst i ekstensjon i 4 uker med tillat full belastning. Operatør vurderer om reparasjonen tåler assistert passiv mobilisering 0-90 grader første 4 uker. Etter 4 uker tillater man økende belastet fleksjon med 30° per uke. Ortose seponeres etter 8 uker.

Kontroll 

Henvises til fysio ved utskrivelse. Kontroll etter 6 og 12 uker. Fjerning av avlastende cerclage etter 4 måneder dersom innskrenket ROM eller ved lokale plager fra osteosyntesematerialet.

Prognose 

Resultatene etter primærsutur av akutte skader er gode og pasientene kan forvente normal quadrcepsstyrke og funksjonell bevegelighet.

 

Tidlig diagnose og behandling, innen 2-3 uker, er forbundet med bedre resultat.

Referanser 

  1. Rockwood and Green`s Fractures In Adult. Ninth Edition, Vol.2, Lippincott William and Wilkins, 2019.
  2. AO Surgery Reference, Patella
  3. Bui, Christopher N. MD1; Learned, James R. MD1; Scolaro, John A. MD, MA1,a Treatment of Patellar Fractures and Injuries to the Extensor Mechanism of the Knee, JBJS Reviews: October 2018 - Volume 6