Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Treponema pallidum antistoff

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
05.06.2023Versjon 1.2Forfatter: Andreas Lind, Hege Solem

Indikasjon for prøvetaking 

Prøvemateriale 

Serum. eller EDTA Plasma

Minimum 160 µL.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, bruk papirrekvisisjon.

Undersøkelsesprinsipp 

Ullevål:

Immunkjemisk analyse på automatisk analyseplattform, Roche, Cobas e801

 

Rikshospitalet:

Immunkjemisk analyse på automatisk analyseplatform, LiaisonXL DiaSorin

Utførende laboratorium 

Enhet for serologi, OUS Ullevål

Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet

Svar 

Negativ / Gråsone / Positiv.

Ved reaktivitet settes det opp supplerende tester.

Svartid 

1-7 virkedager.

Tolkning 

Reaktive resultater i screeningtest vurderes av lege. Det gis en samlet vurdering av resultatene i alle de supplerende analysene.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.