Analyser

Borrelia IgG/IgM immunoblot

22.09.2021Versjon 1.6

Indikasjon for prøvetaking 

Borrelia IgG/IgM immunoblot brukes til konfirmering av resultater ved reaktiv borrelia screeningtest. Se Borrelia for detaljer.

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

"Line test" for kvalitativ påvisning av Borreliaantistoffer.

Svar 

Negativ/ Positiv samt kommentar.

Svartid 

1-8 virkedager.

Lokale variasjoner kan forekomme.

Tolkning 

Blotanalysen gjøres for å bekrefte eller avkrefte et svakt positiv resultat i primærtesten.

Analyseresultatet tolkes og kommenteres av lege.