Analyser

EHEC undersøkelse

23.06.2022Versjon 0.4

Indikasjon for prøvetaking 

Undersøkelse av EHEC er aktuelt ved følgende kliniske problemstillinger:

  • Alle barn < 5 år med diaré
  • Prøver hvor det på remissen er opplysninger om blodig avføring, eller der prøven er synlig blodig
  • Pasienter med mistenkt hemolytisk uremisk syndrom (HUS)
  • Epidemiologisk link til kjent EHEC
  • Lab-assosiert diaré uten kjent årsak

Prøvemateriale 

Fæces (FecalSwab)

Rekvirering  

Analysen kan ikke direkte rekvireres men etterbestilles av laboratoriets leger når kliniske opplysninger tilsier det.

 

Rekvirer "Gastroenteritt / diarè fremkallende agens""

 

Ved behov for akutt avklaring kan en alternativ PCR-panel brukes. Kontakt vakthavende mikrobiolog for avklaring av dette!

Prøvetaking og behandling 

Oppbevaring og forsendelse 

Fæcesprøven sendes raskest mulig til laboratoriet.

Sendes i romtemperatur.

Prøverør må sendes i transporthylse av slagfast plast.

Undersøkelsesprinsipp 

Genteknologisk påvisning.

 

Undersøkes som en del i et bredere PCR-panel.

Utførende laboratorium 

Molde

 

Akuttpanel: Molde & Ålesund

Svartid 

2-3 dager

 

Akuttpanel 1-2h

Tolkning 

Ved påvist EHEC vil man skille mellom HUS-assosiert EHEC og lavvirulent EHEC. Denne avklaring gjøres i samarbeide med eksternt laboratorium.

For ytterligere informasjon og retningslinjer for smitteverntiltak se eget dokument hos Folkehelseinstitutet: Oppfølging av EHEC og HUS.

Merknader 

Funn av EHEC nominativt meldepliktig.

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.

Nyttige lenker