Innledning

20.11.2020Versjon 2.0Forfatter: Rolf Wahlqvist, Signe Melsen Larsen

Generelt 

Nyre-, blære- og urethraskader er aktuelle skader hos multitraumepasienter. Ureterskader er overveiende iatrogene og ses mer sjelden som følge av ytre vold. Skader av genitalia externa er i seg selv ikke livstruende og vil ha lav prioritet hos multitraumatiserte pasienter.