Hygiene og infeksjonsforebygging

16.11.2016Versjon 1.0Forfatter: Torben Ianssen og Geir Stray Andreassen

Sårskift på operasjonssår 

Operasjonssåret skal beskyttes med sterile bandasjer minst 48 timer etter operasjonen. Dersom bandasjen er gjennomtrukket tidlig i forløpet skiftes den med ny steril bandasje. Sjekk infeksjonstegn som rødhet, hevelse, ømhet, varme og lukt. Dren skal unngås om mulig og ha kortest mulig liggetid. De fjernes som hovedregel innen ett døgn etter operasjonen, da vanligvis av sykepleier.

Sårskift ved mistanke om sårinfeksjon 

Ved sekresjon skiftes bandasjen daglig. Pasient og utstyr behandles som kontaktsmitte. Prøve tas for bakteriell undersøkelse på egnet medium.

Generelt om isolasjon ved smittefare 

Pårørende representerer en meget viktig smittekilde og pålegges samme tiltak som personalet. Pårørende skal ikke oppholde seg andre steder i avdelingen. Ved transport til andre avdelinger skal sengen være ren, sengetøy skiftes, ev. bandasje være ren og mottaksavdeling og portør informeres. Ved luftsmitte skal pasienten bruke munnbind.

Kontaktsmitteisolasjon 

Pasienten isoleres på definert kontaktsmitteisolat eller enerom. Dette gjelder gastroenteritter, hepatitt A, hud- og sårinfeksjoner med moderat sekresjon, sårinfeksjoner med gule stafylokokker, streptokokker gruppe A eller sår med rikelig sekresjon av puss med gramnegative stavbakterier, samt multiresistente bakterier (sistnevnte legges ofte på luftsmitteisolat - avhengig av infeksjonstype). Som hovedregel skal alle pasienter med ortopedisk infeksjon uten pussekresjon innlegges ved ortopedisk avdeling og infeksjoner med pussekresjon, med eller uten implantater, ved infeksjonsmedisinsk avdeling.

Luftsmitteisolasjon 

Pasienten skal isoleres i definert luftsmitteisolat på infeksjonsavdeling. Dette gjøres ved: Kjent eller mistenkt MRSA-infeksjon (se eget avsnitt), lungebetennelse forårsaket av gule stafylokokker, mistanke om lungetuberkulose, pasienter med stor og ukontrollert sekresjon med puss og bakterier fra sår.