Tertiærundersøkelse

04.10.2021Versjon 0.3

1. Funn:

 • Våken/ikke våken
 • Caput;
  • Kraniet
  • Ansiktsskjelett
  • Tenner og bitt
 • Collum
  • Synlig skade?
  • Subkutant emfysem?
 • Thorax
  • Sidelik bevegelse og respirasjonslyd?
  • Subkutant emfysem?
  • Clavicula palperes ua? Ligamentskade?
  • Thorax palperes stabil?
 • Abdomen
  • Midlinjesnitt?
  • VACpac?
  • Hematom?
  • Synlig skade?
  • Distendert?
  • Smerter hos våken pasient?
 • Genitalia eksterna
  • Synlig skade eller hematom?
  • Blærekateter?
 • Overekstremitetene
  • Åpne sår eller hematomer?
  • Rotasjonsfeilstilling i fingre ved knyttet neve?
  • Hevelse?
  • Kraft og sensibilitet
 • Underekstremitetene
  • Åpne sår eller hematomer?
  • Stabile kne- og ankelledd?
  • Hevelse?
  • Kraft og sensibilitet

 

2. Tiltak:

 • Monitorering av blæretrykk hver 4. time?
  • Traumebakvakt kontaktes ved trykk > 20 mm Hg
 • Ønsker us i form av [navn på undersøkelse] og bestiller derfor dette innen [antall] timer/dager.
 • Ny traumevisitt i morgen?
 • Ny operasjon for [inngrep] planlegges den [dato]
 • Ny us i form av [navn på undersøkelse] er bestilt av [fagområde]
 • Ny tertiærundersøkelse når pasienten våkner?
 • Fragmin [antall] mg gis etter avtale med kirurg, første dose klokken [klokkeslett]
 • Pasienten er henvist til [sosionom, psykolog, ergoterapeut, AFMR, ernæringsfysiolog, osv.]

DIPS 

 • Traumebakvakten gjør tertiærundersøkelse og lager eget notat, samt rekvirerer eventuelle nødvendige tilleggsundersøkelser som følge av tertiærundersøkelsen.
  • DIPS: Ctrl+F9 - > velg "journalnotat" - > Enter - > Shift+F8 - > skriv «Tert - > Enter

 • Gå til avsnitt
 • DIPS
 • Lukk