Overføring av pasienter fra andre sykehus

20.09.2021Versjon 1.3Forfatter: Torben Ianssen og Geir Stray Andreassen

Generelt 

Avtaler om overflyttinger gjøres bare etter konferering med ortopedisk bakvakt, ev. overlege med ønsket spesialkompetanse. Ved potensielt livstruende skader eller multitraumatiserte pasienter skal teamleder konfereres. Avtaler om overflytting av sirkulatorisk stabile pasienter tiltrengende ortopedisk behandling og som er avhengig av PO/intensiv overvåking før operasjon, gjøres etter konferering med ansvarlig lege for PO/intensiv, i tillegg til ortoped.

 

Ved andre henvendelser om medisinske råd/bistand gjøres følgende:

 • Journalnotat (bruk Telefonnotat)
 • Sørge for at rtg.-bilder blir overført PACS og demonstrert
 • Henvendelsen rapporteres på morgenmøtet

 

Alle henvendelser (brev med CD osv.) må være tydelig merket ”HASTER” og ”Til vakthavende ortoped, Akuttmottaket, OUS, Ullevål” (ikke bruk navngitt lege).

Rutiner ved overføring av røntgenbilder fra andre sykehus 

Et kort notat med problemstilling samt kontaktinformasjon til aktuelle lege/sykehus skrives i journal.

 

Bilder fra andre sykehus til demonstrasjon på ortopedisk morgenmøte

 1. Henvisende lege skal først overføre bilder elektronisk til radiologisk avdeling Ullevål.
 2. Henvisende lege skal deretter sende henvisning til demonstrasjon på ortopedisk røntgenmøte på fax nr 22 11 78 62. Denne henvisningen skal inneholde:
  • Informasjon for å identifisere pasienten (kryptering og følgeseddel)
  • Henvisende leges navn, avdeling, sykehus og telefonnummer
  • Hva som sendes. (CT bilder må ha 3D rekonstruksjon. Dersom det ikke er mulig, sende med rådata for å kunne gjøre rekonstruksjon her).
  • Kortfattet klinisk problemstilling
  • Hvilken lege som er konferert ved Ullevål
  • Merkes med «Ønskes demonstrert for ortopedisk avdeling Ullevål ved morgenmøte < dato >»
 1. Henvisende lege skal til slutt ringe radiologisk servicekontor for å sikre at henvisningen er kommet frem:
  • Kl 0700-2230: Tlf 22 11 93 84
  • Kl 2230-0700: Henvisende lege kontakter vakthavende radiograf direkte gjennom sentralbordet.

 

Rtg.- /CT-bilder fra Oslo Legevakt
Fyll ut rtg.-rekvisisjon i DIPS hvis du ønsker demonstrasjon.

 

Tilsendt CD

Fyll ut rtg.-rekvisisjon for å få bildene lagt inn i PACS og legg den sammen med tilsendt CD.

Råd til primærsykehusene angående overføring av røntgenbilder 

Det er ønskelig at rtg.-beskrivelsene medfølger fra primærsykehusene.

 

Bekken-, acetabulumfraktur: Rtg. frontbilde og CT av bekken og begge hofter. Reformater i 3 plan med 3 mm tykke snitt samt 3D-modell (ved acetabulumfraktur ønskes 3D av aktuelle bekkenhalvdel). I tillegg kan inlet- og outletbilder ved bekken ringfraktur og skråbilder ved acetabulumfraktur være aktuelt, i så fall vil henvisende sykehus få beskjed om det. Ved reponert hofteluksasjon skal det foreligge CT etter reposisjon.

 

Columna: CT med reformater i 3 plan, aksiale snitt i 1,5 mm reformater samt sagittale og koronale reformater i 3 mm tykke snitt. Hele columna avbildes ved ryggfrakturer, ikke bare de nærmeste segmentene.

 

Ankel og fot: Rtg. og CT med reformater i 3 plan samt 3D-modell i 1,5 mm tykke snitt. Ved CT av calcaneus er vinklede coronale snitt gjennom bakre subtalarledd viktig.