Pusteprøver

15.09.2021Versjon 1.3Forfatter: Olav Sandstad

Undersøkelser 

Urea – påvisning av Helicobacter pylori, 13C-merket urea, brytes ned av Helicobacter og påvises i ekspirasjonsluft

Oktansyre – Ventrikkeltømmingstest, 13C-merket oktansyre i et stekt egg. Påvises i ekspirasjonsluft

Xylose – generell malabsorpsjonstest

Hydrogen-metanpusteprøver for bakteriell overvekst og spesifikk sukkermalabsorpsjon (glukose, laktose, fruktose o.a.).