Analyser

Hepatitt B virus e-antistoff

02.08.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

Utredning ved kronisk Hepatitt B-infeksjon inkludert vurdering av smittsomhet.

Se også Hepatitt B (HBV).

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse.

Utførende laboratorium 

Molde

Svar 

Negativ / Gråsone / Positiv.