Aortaballongpumpe (IABP)

16.05.2017Versjon 1.1

Generelt 

Aortaballongpumpe (IABP) brukes i tilfelle der en vanskelig kommer av hjerte-lungemaskin tross optimaliserte fylningstrykk (vurdert etter PAtrykk og PWP) og maksimal medikamentell støtteterapi ( afterloadreduksjon, positiv inotropi). Pumpe kan òg være aktuelt for pasienter i kardiogent sjokk(f.eks. postinfarkt VSD) under forberedelse til operasjon. IABP kan bidra til det lille «ekstra arbeidet» som svarer til f.eks 0,5-1 liter maskinflow. Alternative hjelpemidler er v/h «assist devices».

 

IABP kan være aktuelt hos følgende pasienter:

  • EF < 0,30
  • Alvorlig klaffelidelse med myokardaffeksjon (ikke ved AI)
  • Alvorlig koronarsykdom
  • Luft- eller annen emboli til coronar arteriene
  • Lang maskinkjøring
  • Stor ventriculotomi/ventrikkelaneurismectomi

Plassering 

Ballongen plasseres i thorakale aorta descendens (perkutant via a femoralis) I diastolen inflateres ballongen med heliumgass. Dermed øker diastolisk aortatrykk, koronart perfusjonstrykk og koronar blodflow. Under systole klapper ballongen sammen. Resultatet er redusert ve ventrikkel afterload, redusert veggtensjon (dermed redusert O2-behov) og bedre tømning.

 

«Kjøring» av pumpen

Pumpen kjøres oftest EKG-synkronisert. Har pasienten pacemaker må denne stå i «fixed rate» om pumpen skal kunne trigges av EKG. Ved pacemaker i «on-demand» funksjon kan maskinen kjøres med trykktrigging.

 

Perfusjonist klargjør og kjører pumpen. Detaljert bruksanvisning finnes på SOP og Hjerteavsnittet. Perfusjonistene har bakvakt. Vakt og telefonlister finnes på TIO.

 

Retningslinjer for antikoagulering ved bruk av IABP

I den umiddelbare «post-bypass» fasen er ikke antikoagulasjon nødvendig. Senere, når blødningen er under kontroll kan heparin, dextran eller Marevan brukes.

Avvenning fra IABP 

Skjer ved gradvis reduksjon av forholdet mellom pumpe-slag og pasientens egne hjerteslag (1:1, 1:2, 1:4, 1:8). Evt. kan inflasjonsvolumet reduseres.

 

IABP kan seponeres når pasienten klarer seg med minimale pressordoser, samtidig som MAP≥70, cardiac index (CI)≥2,2 og PWP<18. Seponer pressor først og pumpen deretter!

Komplikasjoner 

  • Sirkulasjonsforstyrrelser i underekstremitetene
  • Trombedannelse på ballongen
  • Blødning

 

NB! Ikke skru av pumpen mens den er plassert i aorta!