Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Mycobacterium tuberculosis rifampicinresistens (hurtigtest)

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
28.11.2023Versjon 0.4Forfatter: Hanne Brekke, Tone TønjumGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-28

Indikasjon for prøvetaking 

Se også Mykobakterier. Analysen utføres direkte i prøvemateriale både respiratoriske og ikke- respiratoriske prøver.

Indikasjon for undersøkelsen:

 • Mistanke om multiresistent tuberkulose (MDR-TB)
 • Prøver fra pasienter som kommer fra områder med høy forekomst av MDR-TB
 • Behandlingssvikt
 • Prøver som krever rask avklaring
 • Prøver som kommer utenfor ordinær åpningstid/helg

 

Lokale variasjoner kan forekomme.

Prøvemateriale 

Prøver sendes i steril beholder uten tilsetning.

 • Luftveisprøver (BAL, ekspektorat, indusert sputum): anbefales fastende morgenprøve (minst 3 prøver på 3 ulike dager, minimum 700 μL
 • Andre prøver (ventrikkeaspirat, vevsprøver, puss, lymfeknuter, pleura-, peritoneal-, ledd-, pericardvæske), så stort prøvevolum som mulig
 • Spinalvæske: minimum 2 - 5 ml

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

Oppbevaring og forsendelse 

Prøven sendes raskest mulig til laboratoriet i passende transporthylse.

Undersøkelsesprinsipp 

Metode basert på genpåvisning ved polymerasekjedereaksjon (PCR; GeneXpert MTB/Rif).

Påviser MTB-komplekset og genetisk rifampicinresistens (rpoB mutasjoner) direkte i prøvemateriale.

Utførende laboratorium 

 • Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål
 • Enhet for bakteriologi, OUS Rikshospitalet

Svar 

Påvist/Ikke påvist/Mislykket undersøkelse.

Svartid 

1 virkedag.

Tolkning 

 • GeneXpert påviser MTB-komplekset med samtidig påvisning av rifampicinresistens direkte i prøvematerialet.
 • Påvisning av rifampicinresistens tyder på at MDR-TB (multidrug resistant tuberculosis) kan foreligge.
 • Prøven dyrkes, ved vekst av MTB-komplekset blir isolatet resistenstestet.

Merknader 

I MTB-komplekset inngår M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M. microti og M. canetti , som alle kan gi tuberkulose hos mennesker.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189 (Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål).

Analysen er ikke akkreditert (Enhet for bakteriologi, OUS Rikshospitalet).